Helaas is het jeugdschaatsen op vrijdagiddag en zaterdagochtend vol. Er kan helaas niet meer worden ingeschreven.
De inschrijving voor seizoen 2023-2024 gaat rond half augustus 2024 open


Met het opgeven van Uw kind (ouder dan 5 jaar) op voor het Jeugdschaatsen bij de Diemer IJsclub zullen wij vanaf begin oktober een schaats-abonnement aanvragen. U verplicht zich hierbij ook tot het voldoen van de kosten en ontvangt U van ons een nota.

Alle vragen en communicatie over de jeugdabonnementen, zoals opzeggingen en wijzigingen, dienen uitsluitend te lopen via ledenadministratie@diemerijsclub.nl


De persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie met de leden en aanmelding bij het overkoepelend orgaan de KNSB.

Kennisgeving: Tijdens evenementen van het jeugdschaatsen kan er mogelijk gefotografeerd worden. Foto's van jeugd tijdens deze evenementen kunnen eventueel op onze facebook pagina geplaatst worden. Indien U hiertegen bezwaar heeft en ook voor verdere vragen kunt U terecht op: ledenadministratie@diemerijsclub.nl.U kunt Uw kind opgeven door de volgende gegevens te e-mailen naar ledenadministratie@diemerijsclub.nl :

- voornaam en Achternaam
- Geboortedatum
- Adres, postcode en plaatsnaam
- telefoonnummer + evt 2e nummer
- email adres + evt 2e emailadres

- Keuze lesuur; vrijdagmiddag of zaterdagochtend

- Keuze periode; heel seizoen à € 109,50 (Excl. lidmaatschap Diemer IJsclub) of half seizoen à €63,00 (vanaf kerst 2022 tot einde seizoen in maart 2023, Excl. lidmaatschap)

- Keuze lidmaatschap; Individueel jeugdlidmaatschap (€5,00 per kind), Gezinslidmaatschap (€12,50 voor ouders en kinderen t/m 18) of Reeds lid via ander gezinslid