Met het invullen van dit formulier geeft U Uw kind (ouder dan 5 jaar) op voor het Jeugdschaatsen bij de Diemer IJsclub. Na binnenkomst van dit formulier zullen wij vanaf eind september een schaats-abonnement aanvragen. U verplicht zich hierbij ook tot het voldoen van de kosten en ontvangt U van ons een nota.

Ook als Uw kind al eerder bij ons heeft geschaatst vragen wij U de gegevens weer in te vullen. Zo hebben wij zeker de meest recente contactgegevens.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor communicatie met de leden en aanmelding bij het overkoepelend orgaan de KNSB.

Kennisgeving: Tijdens evenementen van het jeugdschaatsen kan er mogelijk gefotografeerd worden. Foto's van jeugd tijdens deze evenementen kunnen eventueel op onze facebook pagina geplaatst worden. Als er meer foto's gemaakt worden, zoals bijv. tijdens het schaatskamp, dan zullen deze op flickr.com geplaatst worden en alleen toegankelijk zijn via de specifieke link die alleen aan de belanghebbenden wordt verstrekt. Indien U hiertegen bezwaar heeft en voor verdere vragen kunt U terecht op: ledenadministratie@diemerijsclub.nl.

Voer hier de gegevens van Uw kind in. (*=verplichte invoer)

Voornaam: *
Achternaam: *
Geboortedatum: *
straat en huisnummer: *
Postcode: *
Plaats: *
Vast telefoonnummer:
Mobiele nummer:
Evt 2e mobiele nummer:
Uw e-mail adres: *
Evt. 2e e-mail adres:
 
Keuze lesuur  vrijdagmiddag van 16:55-17:55 uur
 zaterdagochtend 09:30-10:30 uur in de hal en 09:20-10:20 uur buiten.
 
Cursus periode:  heel seizoen à €97,50 (Excl. lidmaatschap Diemer IJsclub)
 half seizoen (vanaf half december 2018 tot einde seizoen in maart 2019) à €57,50 (Excl. lidmaatschap)
 
Type lidmaatschap:  Individueel jeugdlidmaatschap (€5,00 per kind)
 Gezinslidmaatschap (€12,50 voor ouders en kinderen t/m 18)
 Reeds lid via ander gezinslid
 
Eventuele opmerkingen: