Wilt U niet actief schaatsen op de Jaap Edenbaan maar draagt U de Diemer Ijsclub toch een warm hart toe, dan kunt U donateur-lid worden.

Het donateur-lidmaatschap geeft het recht deel te nemen aan activteiten van de Diemer IJsclub. (Aan deze activiteiten kunnen extra kosten verbonden zijn)

Verder heeft het donateur-lid gratis toegang tot onze natuurijsbaan op "De Sniep" indien deze bij voldoende vorst geopend is.

Tarieven:
jeugdlid t/m 18 jaar: € 5,--
Individueel lid ouder dan 18 jaar: € 7,50
Gezinslidmaatschap, partners + kinderen t/m 18 jaar: € 12,50


Aanmelden kan via: ledenadministratie@diemerijsclub.nl