Gedragscode Diemer IJsclubDe Diemer IJsclub staat voor een veilig en plezierig sportklimaat voor al onze leden.
Om dit te bewerkstelligen committeren wij ons aan de gedragscodes die zijn opgesteld door het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Het CVSN is een onderdeel van het NOC*NSF.

De gedragscodes staan onder andere voor veiligheid, betrouwbaarheid, integriteit en respectvol gedrag naar elkaar en onze omgeving toe. Binnen onze vereniging dulden wij geen uitingen van fysiek, verbaal of geestelijk grensoverschrijdend gedrag als schelden, intimideren, bedreigingen, pesten, negeren, uitsluiten en dergelijke.

Het CVSN heeft voor iedere doelgroep in de sport gedragscodes opgesteld; bestuurders, scheidsrechters, trainers/begeleiders en (top)sporters. Hieronder een beknopt overzicht van de doelgroepen "bestuurder", "trainer/begeleider" en "sporter".Bestuurder/Kader

Trainer/begeleider

Sporter

Zorgt voor een veilige omgeving Zorgt voor een veilige omgeving Is open
Is dienstbaar Kent en handelt naar de regels en richtlijnen Respecteert anderen
Is open Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies Respecteert afspraken
Is betrouwbaar Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet Gaat netjes om met de omgeving
Is zorgvuldig Respecteert het privéleven van de sporter Blijft van anderen af
Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling Tast niemand in zijn waarde aan Houdt zich aan de regels
Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht Tast niemand in zijn waarde aan
Zet zich intensief in om ervoor te zorgen dat sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met integriteit van de sport Discrimineert niet
Neemt (meldingen en signalen) van onbehoorlijk en grensoverschrijdend gedrag serieus. Ziet toe op naleving van de regels en normen Is eerlijk en sportief
Spant zich in om te werken met integere functionarissen, ondernemers, sponsoren etc. Is open en alert op waarschuwingssignalen Meldt overtredingen van de gedragscode
Ziet toe op naleving van regels en normen. Is voorzichtig Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer
Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat daar geen alcohol gedronken wordtDe volledig uitgeschreven gedragscodes kunt U nalezen via de website van het CVSN https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes. Wanneer er onverhoopt sprake is van grensoverschrijdend gedrag en het zelf aanspreken van de betreffende persoon of personen lukt of kan niet; wendt U dan tot onze vertrouwenscontactpersoon. Dit is Kathy van den Boom. Zij is te bereiken via: vcp@diemerijsclub.nl

We raden U aan om incidenten altijd en snel te melden. Door erover te praten kunnen we er voor zorgen dat er (vroegtijdig) een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie of dat deze ten minste niet verergert. Door incidenten te melden helpt U ook er voor te zorgen dat herhaling kan worden voorkomen.Het bestuur.