Praktische informatie


LET OP! Het dragen van een helm is verplicht tijdens het jeugdschaatsen. Dit is verplicht gesteld door de BGA (Baanvereniging Groot Amsterdam, de koepelorganisatie van alle schaatsverenigingen op de Jaap Edenbaan).


Het Jeugdschaatsseizoen 2022/2023 begint op vrijdagmiddag 14 en zaterdagochtend 15 oktober en loopt tot half maart.
De kinderen lessen op vrijdagmiddag om 16:55u of op zaterdagochtend om 09:20u op de Jaap Edenbaan in Amsterdam Oost. Speciaal voor de allerkleinsten (vanaf 5 jaar oud) hebben we op zaterdagochtend een groep in de Jaap Edenhal om 09:30u. Op vrijdag schaatsen de allerkleinsten op de krabbelbaan voor het Chalet.


Jeugdschaats-tijden

Vrijdag 16:55u-17:55u
Zaterdag 09:20u-10:20u
Zaterdag in de schaatshal 09:30u-10:30uKosten

Een abonnement voor het jeugdschaatsen kost € 109,50 voor het seizoen 2022/2023. Bij instromen na kerst 2022 €63,00.

Kinderen krijgen tijdens de lesuren op vertoon van hun jeugdschaats-pas toegang tot de Jaap Edenbaan. Begeleiders kunnen gratis mee naar binnen, maar mogen tijdens de jeugdschaatsuren niet het ijs op.

Verder dient het kind lid te zijn van de Diemer IJsclub d.m.v. een jeugd- of gezinslidmaatschap.
Een jeugdlidmaatschap kost € 5,-.
Als er meer gezinsleden schaatsen, kunt u ook kiezen voor een gezinslidmaatschap. Dit kost € 12,50 euro per gezin.
Verder geeft het lidmaatschap, in geval van voldoende vorst, gratis toegang tot de natuurijsbaan van de Diemer IJsclub op de sniep.


Aanmelden

U kunt Uw kind aanmelden voor het jeugdschaatsen via ledenadministratie@diemerijsclub.nl met vermelding van naam, geboortedatum, adres, telnr, emailadres, en voorkeur voor welke dag.


Evenementen

Gedurende het schaatsseizoen op de Jaap Edenbaan een aantal evenementen georganiseerd, zoals de Sinterklaasviering, de mini-Elfstedentocht, schaatsen-lopen-schaatsen, het diplomaschaatsen en een seizoenafsluiting met diplomauitreiking.


Natuurijsbaan

Als het hard genoeg vriest verplaatsen we het jeugdschaatsen van de Jaap Edenbaan naar onze eigen natuurijsbaan bij Sportpark Diemen. Het jeugdschaatsabonnement geeft ook recht op gratis toegang tijdens de publieksuren van de natuurijsbaan van de Diemer IJsclub.