De vertrouwenscontactpersoon van de Diemer IJsclub is Kathy van den Boom.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.
De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP een luisterend oor, geeft raad en verwijst eventueel door naar geschikte hulp.

De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om verder hulp te krijgen.
Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven.
In een vertrouwelijk gesprek kunnen zij je verder helpen bij het doen van je verhaal. Het kan bijvoorbeeld gaan over zaken als seksuele intimidatie, machtsmisbruik, doping, en matchfixing.


Kathy is bereikbaar via vcp@diemerijsclub.nl